PRIVATUMO POLITIKA

PRIVATUMO IR SLAPUKŲ NAUDOJIMO POLITIKA

Naudodamiesi šia interneto svetaine Jūs duodate savo sutikimą įmonei “FES BALTIC”, UAB, rinkti ir naudoti Jūsų Asmens duomenis taip, kaip apibrėžiama šioje Privatumo ir slapukų naudojimo politikoje.

“FES BALTIC”, UAB naudoja informaciją, kurią pateikiate siųsdami užklausas mums, tame tarpe: vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, kitą kontaktinę informaciją(visi kartu – Asmens duomenys), siekdama tinkamai administruoti Jūsų užsakymus/užklausas.

Bendrosios nuostatos

“FES BALTIC”, UAB jokiu būdu neparduoda ir neperduoda Jūsų Asmens duomenų jokiai trečiai šaliai be atskiro jūsų sutikimo. Jokia trečia šalis negali siūlyti Jums savo prekių ar paslaugų per “FES BALTIC”, UAB Valdomas elektronines sistemas.

“FES BALTIC”, UAB nenaudoja Jūsų Asmens duomenų tiesioginės rinkodaros tikslais. Jei “FES BALTIC”, UAB naudotų jūsų Asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, Jūsų sutikimas privalo būti gautas ir suteikta galimybė atsisakyti.

“FES BALTIC”, UAB vadovaujasi šiais pagrindiniais Asmens duomenų tvarkymo principais:

 1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais;
 2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai;
 3. Asmens duomenys tvarkomi teisėtai;
 4. Visa informacija apie tvarkomus Asmens duomenis yra konfidenciali.

Tvarkydama ir saugodama Jūsų Asmens duomenis “FES BALTIC”, UAB įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina Asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant Asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo.

Asmens duomenys renkami ir tvarkomi šiems tikslams:

 1. Apdoroti Jūsų užklausas;
 2. Tiesioginės rinkodaros tikslais – tik suteikus galimybę atsisakyti ir atskirai sutikus;
 3. Esant slapukams jie naudojami: tik analizuoti lankytojų statistiką.

Asmens teisės

Jūs, leidęs tvarkyti savo Asmens duomenis, turite teisę:

 1. Reikalauti ištaisyti, sunaikinti arba sustabdyti Jūsų Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant aukščiau paminėto Europos reglamento ir kitų įstatymų nuostatų;
 2. Nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų Asmens duomenys;
 3. “FES BALTIC”, UAB, gavusi Jūsų prašymą dėl Asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos, pateiks Jums atsakymą. Nagrinėjami tik tie prašymai dėl Asmens duomenų tvarkymo, kurie pateikiami el. paštu info@fes.lt;
 4. “FES BALTIC”, UAB Nariai/Klientai turi teisę kreiptis dėl informacijos, susijusios su jų mokėjimų istorija ir pačių pateiktos informacijos, perkėlimo arba panaikinimo. Tokie prašymai įvykdomi per 30 d. Nuo laiško gavimo el. paštu info@fes.lt.

Baigiamosios nuostatos

Esminiai šios Privatumo ir slapukų naudojimo politikos pakeitimai nariams siunčiami elektroniniu paštu. “FES BALTIC”, UAB gali pakeisti šią Privatumo ir slapukų naudojimo politiką be išankstinio perspėjimo. Jei turite klausimų dėl Privatumo ir slapukų naudojimo politikos, bet kada galite kreiptis el. paštu info@fes.lt.

 

Šio dokumento paskutinio atnaujinimo data yra 2019-03-26.

 

Naudojamų slapukų sąrašas:

Pavadinimas Tikslas Teikėjas Galiojimas Duomenys
CookieConsent būtina 1 metai Duomenys apie vartotojo slapuko sutikimą
_ga analitinė Google 2 metai anoniminiai analitiniai duomenys apie lankytojų elgesį
_gat_gtag_UA_121469483_1 analitinė Google 1 mi anoniminių analitinių duomenų lankytojų elgesys
_gid analitinė Google 24 val anoniminių analitinių duomenų lankytojų elgesys
GPS analitinė YouTube  30 min Registruoja unikalų ID mobiliuosiuose įrenginiuose, kad būtų galima stebėti geografinę GPS vietą
YSC analitinė YouTube sesija Registruoja unikalų ID, kad galėtume statistinius duomenis apie tai, ką „YouTube“ naudotojai matė
collect analitinė YouTube sesija Naudojamas duomenims siųsti į „Google Analytics“ apie lankytojo įrenginį ir elgesį. Stebina lankytoją visuose įrenginiuose ir rinkodaros kanaluose
PREF lengvatinis YouTube 1 metai Slapukas sukrautų naudotojo parinktis ir aptiks su juo susijusį turinį ar skelbimus įterptųjų „YouTube“ vaizdo įrašų.
VISITOR_INFO1_LIVE analitinė YouTube 6 mėn Bandoma įvertinti naudotojų pralaidumą puslapiuose su integruotais „YouTube“ vaizdo įrašais