Paslaugos

Projektuojame

Pagal Jūsų poreikius ir teisės aktų reikalavimus vykdome gaisro gesinimo sistemų projektavimo darbus:

 • Rengiame techninius projektus;
 • Rengiame darbo projektus;
 • Optimizuojame esamus techninius ir/ar darbo projektus;
 • Atliekame projektinių sprendinių vertinimą – atitikimą priešgaisrinės saugos reikalavimams;
 • Vykdome nepriklausomą priešprojektinių sprendinių, techninių projektų, darbo projektų auditą.

Montuojame

Greitai ir kokybiškai montuojame gaisro gesinimo sistemas:

 • Gaisrinių hidrantų sistemas;
 • Automatines sprinklerines gesinimo vandeniu sistemas;
 • Automatines drenčerines gesinimo vandeniu sistemas;
 • Automatines gesinimo putomis sistemas;
 • Automatines gesinimo dujomis sistemas;
 • Sprinklerines gesinimo vandens rūku sistemas;
 • Priešgaisrines siurblines;
 • Priešgaisrinius vandens rezervuarus.

Tiekiame

Gaisro gesinimo sistemų medžiagas bei įrangą tiekiame iš žinomiausių pasaulio gamintojų:

 • Sprinklerinių sistemų komponentus (·sprinkleriai · drenčeriai · signaliniai · srauto ir slėgio jungikliai · užtvindymo vožtuvai · vožtuvai · uždaromoji armatūra · kita);
 • Putų koncentratus ir putų gesinimo sistemų įrangą;
 • Gesinimo dujos ir dujų gesinimo sistemų įrangą;
 • Vamzdžius ir vamzdžių jungtis skirtus gesinimo sistemoms;
 • Gaisrinius siurblius ir jų komponentus;
 • Vandens rezervuarus skirtus gesinimo sistemoms.

Eksploatuojame

Užtikriname gaisro gesinimo sistemų nenutrūkstamą ir saugų veikimą, vykdome nuolatinę jų priežiūrą.